Palvelut

Koillis-Teräs Oy konepaja hitsaus palvelut

Mekaniikkasuunnittelu

Tarjoamme mekaniikka-, kone- ja laitesuunnittelupalveluita. Suunnittelemme uusia tuotteita/laitteita, joilla esimerkiksi tehostetaan tuotantoprosessia ja/tai vähennetään työntekijöihin kohdistuvia turvallisuusriskejä. Kehitämme olemassa olevien koneiden tai laitteiden toiminnallisuutta mallintamalla ne uudelleen ja parantamalla niiden rakennetta ja/tai toimintaa.

Suunnitteluvaiheessa otamme huomioon valmistukseen, kuljetukseen ja kokoonpanoon liittyvät seikat. Valitsemme kustannustehokkaat materiaalit ja valmistustavat. Ratkaisujen suunnittelemisessa pyrimme siihen, että valmiin tuotteen kuljettaminen ja asentaminen ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja vaivattomia.

Kaikki suunnittelu tehdään 3D -mallinnusta hyödyntäen, ja asiakkaat pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen jokaisessa projektin vaiheessa. Käytössämme ovat Vertex G4 ja Solid Works 3D-suunnitteluohjelmat.

Valmistus

Valmistusvaiheessa käytämme alihankintaa. Käsittelemme jokaisen tilauksen omana erillisenä projektinaan, ja seuraamme laatua jokaisessa valmistusvaiheessa. Alustavaa valmistustapasuunnittelua tehdään jo tarjouslaskennan aikana. Asiakkaamme pääsevät katselmoimaan tuotteen/laitteen 3D-mallin ennen valmistusta ja vasta hyväksynnän jälkeen valmistetaan lopullinen tuote.